Szent István Társulat

[1/1] Székely István: Szent János apokalypsisa és a világtörténet

Budapest, 1917
Egyéb teológia

[1/2] Pataky Arnold: A Bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában 1. A Bibliai Jeruzsálem története - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 1/2

Budapest, 1918
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

[1/3] Madarász István: Verworn Miksa pszichomonizmusa. Székfoglaló értekezés Madarász István rendes tagtól - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 1/3

Budapest, 1919
Ismeretterjesztés

[1/4] Horváth Sándor O.P.: A haza és hazaszeretet bölcseleti alapjai. Felolvasta 1922. évi március hó 3-án

Budapest, 1922
Ismeretterjesztés

[1/5] Pataky Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában 2. A 19. és 20. században végzett jeruzsálemi ásatások története

Budapest, 1924
Ismeretterjesztés, Történelem

[1/6] Horváth Sándor O.P: Ismereteink egyneműsége és a hittételek - A Szent István Akadémia Hittudomány-Bölcseleti Osztályának felolvasásai 1/6

Budapest, 1925
Ismeretterjesztés

[2/1] Scheffler János: Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848/49-ből

Budapest, 1928
Életrajz, Ismeretterjesztés

[2/2] Schermann Egyed: Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez. Magyarországon Mária Terézia haláláig

Budapest, 1928
Ismeretterjesztés

[2/5] Pataky Arnold: Szent Tamás apostol cselekedetei. Irodalomtörténeti tanulmány a kereszténység első századaiból

Budapest, 1931
Ismeretterjesztés

[2/7] Petró József: Pázmány Péter teológiája

Budapest, 1932
Egyéb teológia

[3/1] Bőle Kornél M.O.P.: Árpádházi Boldog Margit szenttéavatási ügye és a legősibb latin Margit-legenda

Budapest, 1937
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

[3/2] Padányi-Frank Antal: A pedagógia válsága és jövő útja

Budapest, 1938
Ismeretterjesztés

[3/6] Kniewald Károly: Hartwick győri püspök agenda pontificalisa

Budapest, 1941
Ismeretterjesztés