Szent István Társulat

[1/1] Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Dudek Jánosról

Budapest, 1918
Életrajz, Ismeretterjesztés

[1/3] Kiss Albin: Emlékbeszéd Nagy Béniről

Budapest, 1922
Életrajz, Ismeretterjesztés

[1/5] Papp Károly: Emlékbeszéd Lóczy Lajosról

Budapest, 1922
Életrajz

[1/7] Mihályfi Ákos: Giesswein Sándor emlékezete. Felolvasta az 1924. évi nov. 14-én tartott együttes-ülésén

Budapest, 1925
Életrajz, Ismeretterjesztés

[1/8] Hóman Bálint: Fejérpataky László emlékezete

Budapest, 1928
Életrajz

[2/1] Pataky Arnold: Székely István emlékezete

Budapest, 1928
Életrajz

[2/2] Novák Lajos: Rajner Lajos emlékezete

Budapest, 1932
Életrajz

[2/3] Trikál József: Kiss János emlékezete

Budapest, 1933
Életrajz

[2/4] Szabó László: Békefi Remig emlékezete

Budapest, 1934
Életrajz

[2/5] Miskolczy István: Emlékbeszéd Áldásy Antalról

Budapest, 1935
Életrajz

[2/6] Pataky Arnold: Emlékbeszéd Kmoskó Mihály rendes tag felett

Budapest, 1937
Életrajz

[3/1] Pataky Arnold: Emlékbeszéd Mihályfi Ákos volt osztályelnök, tiszteleti tag felett

Budapest, 1938
Életrajz, Történelem

[3/10] Bíró Vencel: Karácsonyi János emlékezete

Budapest, 1943
Életrajz

[3/3] Marczell Mihály: Emlékbeszéd Tóth Tihamér veszprémi megyéspüspök, Akadémiánk rendes tagja és I. osztályának volt titkára felett. A Szent István Akadémia 1940. évi április hó 19-én tartott együttes-ülésén elmondotta Marczell Mihály rendes tag

Budapest, 1940
Életrajz, Ismeretterjesztés

[3/7] Fodor Ferenc: Gróf Teleki Pál (1879-1941) rendes tag emlékezete

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

[3/8] Kühár Flóris: Emlékbeszéd Bitter Illés (1868-1939) rendes tag felett

Budapest, 1942
Életrajz

[3/9] Pataky Arnold: Emlékbeszéd Hanauer Árpád István váci megyéspüspök fölött

Budapest, 1942
Életrajz, Ismeretterjesztés

[I. 4.] Áldásy Antal: Emlékbeszéd Némethy Lajosról

Budapest, 1922
Életrajz, Ismeretterjesztés

[I. 6.] Márki Sándor: Emlékbeszéd Ortvay Tivadarról

Budapest, 1923
Életrajz, Ismeretterjesztés

[II. 7.] Mihályfi Ákos et al.: Gróf Apponyi Albert elnök emlékezete

Budapest, 1937
Életrajz, Ismeretterjesztés

[II. 8.] Váradi Béla: Pály Ede rendes tag emlékezete

Budapest, 1937
Életrajz, Ismeretterjesztés

[III. 2.] Lóczy Lajos: Emlékbeszéd Laczkó Dezső rendes tag felett

Budapest, 1938
Életrajz, Ismeretterjesztés

[III. 5.] Erdélyi László: Emlékbeszéd Sörös Pongrác rendes tag felett

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

[III. 6.] Sárközy Pál: Emlékbeszéd Grosschmid Lajos rendes tag felett

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés

[III. 4.] Szénássy Barna: Emlékbeszéd Geőcze Zoárd rendes tag felett

Budapest, 1941
Életrajz, Ismeretterjesztés