Szent István Társulat

[1] Kandra Kabos: Az ezeréves Károlyiak

Budapest, 1894
Történelem

[2] Giesswein Sándor: Az urali nyelvek helyhatározói demonstratív elemei

Budapest, 1894
Történelem

[3] Karácson Imre: Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században

Budapest, 1894
Egyháztörténelem, Történelem

[4] Dedek Crescenes Lajos: Boncz könyve. A vallás körüli felségjogokról

Budapest, 1894
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

[5] Kiss János: Az értelmi ismeretek keletkezése

Budapest, 1894
Egyéb teológia

[7] Czobor Béla: A keresztény archeológusok első kongresszusa

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

[8] Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről

Budapest, 1895
Életrajz, Történelem

[9] Kiss János: A Katholikus tudósok III. nemzetközi kongresszusáról

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány

[57] Giesswein Sándor: Szent Jakab Jeruzsálem első püspöke. Egyszersmind válaszul e kérdésre: voltak-e az Úr Jézusnak testvérei?

Budapest, 1906
Egyháztörténelem

[58] Czuberka Alfréd: Kuruczkori fegyverek

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Történelem

[67] Túri Béla: A főkegyuri jog és az autonómia különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapitványokra. Különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapitványokra

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

[71] Bódiss Jusztin: Xenophon „Sokrates emléke” című munkájának hiperkritikusai és pedagógia értéke

Budapest, 1909
Filozófia

[94] Divéki Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés, Történelem

Margalits Ede: Emlékbeszéd Szabó István magyar hellenista fölött

Budapest, 1897
Magyar irodalom

Platz Bonifácz: Ó-Egyiptom irodalma

Budapest, 1897
Magyar irodalom, Művészet - Kultúra, Világirodalom

Prohászka Ottokár: Produktiv-e a pénz?. Nemzetgazdasági tanulmány

Budapest, 1897
Jog - Társadalomtudomány

Franciscy Lajos: Az általános választói jog

Budapest, 1898
Jog - Társadalomtudomány

Kuhn Lajos: A ragadozó madarak. Torontál vármegye madárvilágában

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

Leskó József: Szaicz Leó, a katholikus ujságirás magyar úttörője. Irodalomtörténeti tanulmány

Budapest, 1898
Magyar irodalom

Suták József: Geometriai axiomák

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

A Rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. századból

Fordító: Margalits Ede
Budapest, 1898
Magyar irodalom, Világirodalom

Bartha József: A Toldi-monda. Irodalomtörténeti tanulmány

Budapest, 1899
Magyar irodalom