Szent István Társulat

  • 1
  • 2
[1] Kandra Kabos: Az ezeréves Károlyiak

Budapest, 1894
Történelem

[2] Giesswein Sándor: Az urali nyelvek helyhatározói demonstratív elemei

Budapest, 1894
Történelem

[3] Karácson Imre: Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században

Budapest, 1894
Egyháztörténelem, Történelem

[4] Dedek Crescenes Lajos: Boncz könyve. A vallás körüli felségjogokról

Budapest, 1894
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

[5] Kiss János: Az értelmi ismeretek keletkezése

Budapest, 1894
Egyéb teológia

[7] Czobor Béla: A keresztény archeológusok első kongresszusa

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

[8] Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről

Budapest, 1895
Életrajz, Történelem

[9] Kiss János: A Katholikus tudósok III. nemzetközi kongresszusáról

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány

[15] Czobor Béla: Giovanni Battista de Rossi emlékezete

Budapest, 1869
Életrajz, Ismeretterjesztés

[25] Demkó György: A gyermekek vallása. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1897 márczius 30-án tartott ülésén

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés

[38] Csaplár Benedek: A hellén ker. archeologiai tevékenység ujabb eredményei

Budapest, 1900
Ismeretterjesztés

[39] Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya az Aquiléjai pátriárkákhoz. Történeti tanulmány, felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1900 június 12-én tartott ülésén

Budapest, 1900
Ismeretterjesztés, Történelem

[40] Békefi Remig: A magyarországi káptalanok megalakulása és Szent Chrodegang regulája

Budapest, 1901
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

[41] Divald Kornél: A régi Buda és Pest művészete a középkorban. Műtörténelmi és topográfiai tanulmány

Budapest, 1901
Ismeretterjesztés, Történelem

[43] Vargha Dezső: A kereszténység jogi helyzete a Római Birodalomban

Budapest, 1901
Ismeretterjesztés

[46] Érdujhelyi Menyhért: A kolostorok és káptalanok befolyása Magyarország mezőgazdasági fejlődésére a mohácsi vész előtt

Budapest, 1903
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

[48] Notter Antal: Az egyház törvényhozó joga a házasság kötelékére vonatkozólag

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

[49] Dr. Csárszky István: Kánaán és Izrael. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1904. március 18-án tartott ülésében

Budapest, 1904
Ismeretterjesztés

[50] Békefi Remig: Pauler Gyula emlékezete

Budapest, 1904
Életrajz, Ismeretterjesztés

[51] Acsay Antal: Lubrich Ágost emlékezete (1825-1900)

Budapest, 1905
Életrajz, Ismeretterjesztés

[52] Bán Aladár: Képek a finn nép életéből. Néprajzi tanulmány

Budapest, 1905
Ismeretterjesztés

[53] Karácsonyi János: Az Argyasi (Argesi, Ardsisi) püspökség

Budapest, 1905
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

[57] Giesswein Sándor: Szent Jakab Jeruzsálem első püspöke. Egyszersmind válaszul e kérdésre: voltak-e az Úr Jézusnak testvérei?

Budapest, 1906
Egyháztörténelem

[58] Czuberka Alfréd: Kuruczkori fegyverek

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés, Történelem

[59] Érdujhelyi Menyhért: Szerzeteseink mezőgazdasági tevékenysége 1526 előtt

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés

[60] Mailáth József: Szocializmus és katholicizmus

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

[65] Pór Antal: De-Surdis II. János esztergami érsek

Budapest, 1907
Életrajz, Ismeretterjesztés

[67] Túri Béla: A főkegyuri jog és az autonómia különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapitványokra. Különös tekintettel a vallás- és tanulmányalapitványokra

Budapest, 1907
Jog - Társadalomtudomány

[69] Lukcsics Jószef: Középkori pápai adókönyvek

Budapest, 1908
Ismeretterjesztés

[70] Huber Lipót: A napkeleti bölcsek (Szent Máté 2, 1-12). Exegetikus tanulmány

Budapest, 1908
Egyéb teológia, Ismeretterjesztés

  • 1
  • 2