Szent István Társulat

[1] Kandra Kabos: Az ezeréves Károlyiak

Budapest, 1894
Történelem

[2] Giesswein Sándor: Az urali nyelvek helyhatározói demonstratív elemei

Budapest, 1894
Történelem

[3] Karácson Imre: Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században

Budapest, 1894
Egyháztörténelem, Történelem

[4] Dedek Crescenes Lajos: Boncz könyve. A vallás körüli felségjogokról

Budapest, 1894
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

[5] Kiss János: Az értelmi ismeretek keletkezése

Budapest, 1894
Egyéb teológia

[7] Czobor Béla: A keresztény archeológusok első kongresszusa

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

[8] Mihályfi Ákos: Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről

Budapest, 1895
Életrajz, Történelem

[9] Kiss János: A Katholikus tudósok III. nemzetközi kongresszusáról

Budapest, 1895
Jog - Társadalomtudomány

[13] Hummer Nándor: A szláv kereszténység hazánk területén a honfoglalás előtt - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 13.

Budapest, 1896
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés

[14] Bodnár Gáspár: A katholikus népies irodalomról - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 14.

Budapest, 1896
Ismeretterjesztés

[15] Czobor Béla: Giovanni Battista de Rossi emlékezete

Budapest, 1869
Életrajz, Ismeretterjesztés

[18] Áldásy Antal: Az 1409. évi Cividalei Zsinat története - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 18.

Budapest, 1896
Ismeretterjesztés

[20] Zorrilla, D. José: Isten a legjobb tanú. Toledói legenda - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 20.

Budapest, 1897
Világirodalom

[21] Imets F. Jákó: Hunn nyomok a székelyföldi hely- és családnevekben - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 21.

Budapest, 1897
Ismeretterjesztés

[22] Kereszty Viktor: Egy fejezet a keresztény ikonográfiából - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 22.

Budapest, 1897
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

[22] Kereszty Viktor: Egy fejezet a keresztény ikonográfiánól - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 22.

Budapest, 1897
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

[23] Pintér Kálmán: Újabb elbeszélő irodalmunk - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 23.

Budapest, 1897
Magyar irodalom

[24] Piszter Imre: Szent Bernárd és a képzőművészetek - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 24.

Budapest, 1897
Ismeretterjesztés, Művészet - Kultúra

[25] Demkó György: A gyermekek vallása. Felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1897 márczius 30-án tartott ülésén

Budapest, 1906
Ismeretterjesztés

[26] Margalits Ede: Emlékbeszéd Szabó István magyar hellenista fölött - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 26.

Budapest, 1897
Életrajz, Ismeretterjesztés

[29] Kuhn Lajos: A ragadozó madarak Torontál vármegye madárvilágában - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 29.

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

[30] Leskó József: Szaicz Leó a katholikus ujságírás magyar úttörője. Irodalomtörténeti tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 30.

Budapest, 1898
Életrajz, Ismeretterjesztés

[31] Franciscy Lajos: Az általános választói jog - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 31.

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés, Jog - Társadalomtudomány

[32] Suták József: Geometriai axiomák - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 32.

Budapest, 1898
Ismeretterjesztés

[33] A rigómezei ütközet. Szerb népdal a 14. századból - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 33.

Budapest, 1898
Világirodalom

[34] Bartha József: A Toldi-monda. Irodalomtörténeti tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 34.

Budapest, 1899
Ismeretterjesztés, Magyar irodalom

[35] Füssy Tamás: Mezőlaky Ferencz zalavári apát s ennek végrendelete folytán indított Nagy Fiskusi per - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 35.

Budapest, 1900
Ismeretterjesztés

[38] Csaplár Benedek: A hellén ker. archeologiai tevékenység ujabb eredményei

Budapest, 1900
Ismeretterjesztés

[39] Pór Antal: Nagy Lajos király viszonya az Aquiléjai pátriárkákhoz. Történeti tanulmány, felolvastatott a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1900 június 12-én tartott ülésén

Budapest, 1900
Ismeretterjesztés, Történelem

[40] Békefi Remig: A magyarországi káptalanok megalakulása és Szent Chrodegang regulája

Budapest, 1901
Egyháztörténelem, Ismeretterjesztés