Szent István Társulat

[1] Fülöpné Erdő Mária: Beszélgetés Istennel. Az imáról, a templomról és a szentmiséről gyerekeknek. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 1. osztálya számára

Budapest, 2015
Hittankönyv

[2] Fülöpné Erdő Mária: Isten szava. A bibliaismeret alapjai. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 2. osztálya számára

Budapest, 2015
Hittankönyv

[3] Fülöpné Erdő Mária: A Mennyei Atya gyermekei. Alapfokú ismeretek az egyházról. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 3. osztálya számára

Budapest, 2017
Hittankönyv

[4] Fülöpné Erdő Mária: Élet a hitben. Hit- és erkölcstan gyerekeknek. Hittankönyv és munkafüzet az általános iskolák 4. osztálya számára

Budapest, 2016
Hittankönyv

[5] Székely János: A Könyvek könyve. Bevezetés a biblia világába. Hittankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Hittankönyv

[6] Bernolák Éva: A sziklára épült egyház. Egyáztörténelem. Hittankönyv az általános iskolák 6. osztálya számára

Budapest, 2016
Egyháztörténelem, Hittankönyv

[7] Nemes György - Mácsik Mária: Isten útján. Dogmatika. Erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák 7. osztálya számára

Budapest, 2016
Dogmatika, Erkölcsteológia, Hittankönyv

[8] Gallay Lászlóné: Életünk Krisztus. Alapvető hittan. Liturgia. Az Egyház szentségei. Az ima a hívők életében. Hittankönyv az általános iskolák 8. osztálya számára

Budapest, 2016
Hittankönyv

[10] Nemes György - Nemes Rita - Gőcze Iván: Egyháztörténelem. Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára

Budapest, 2016
Egyháztörténelem, Hittankönyv

[11] Nemes György - Nemes Rita - Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan. Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára

Budapest, 2016
Dogmatika, Erkölcsteológia, Hittankönyv