Szent István Társulat

[1] Erdélyi László (szerk.) - Erdélyi László: A pannonhalmi főapátság története 1. A megalapítás és terjeszkedés kora 996-1243

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

[2] Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A pannonhalmi főapátság története 2. A pápák és zsinatok reformáló törekvései 1243-1404

Budapest, 1903
Egyháztörténelem

[3] Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz - Rezner Tibold: A pannonhalmi főapátság története 3. Az uralkodók reformáló törekvései. A pannonhalmi apátságnak főapátsággá való szervezése 1405-1535

Budapest, 1905
Egyháztörténelem

[4] Erdélyi László (szerk.) - Molnár Szulpicz: A pannonhalmi főapátság története 4. Nagy háborúk kora, a magyar Szent-Benedek-Rend föloszlása és föléledése 1535-1708

Budapest, 1906
Egyháztörténelem

[5] Erdélyi László (szerk.) - Németh Ambrus: A pannonhalmi főapátság története 5. A magyar Szent-Benedek-Rend megerősödése és bukása az állami mindenhatósággal szemben 1709-1802

Budapest, 1907
Egyháztörténelem

[7] Erdélyi László (szerk.) - Füssy Tamás: A zalavári apátság története a legrégibb időktől fogva napjainkig

Budapest, 1902
Egyháztörténelem

[8] Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története 1. Az önállóság kora 1023-1548

Budapest, 1903
Egyháztörténelem

[9] Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A bakonybéli apátság története 2. A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig

Budapest, 1904
Egyháztörténelem

[10] Erdélyi László (szerk.) - Erdélyi László: A tihanyi apátság története 1. Az apátság önállósága 1055-1701

Budapest, 1908
Egyháztörténelem

[11] Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A tihanyi apátság története 2. Tihany mint fiókapátság 1701-től napjainkig

Budapest, 1911
Egyháztörténelem

[12/A] Sörös Pongrácz (szerk.) - Pacher Donát: A dömölki apátság története

Budapest, 1912
Egyháztörténelem

[12/B] Sörös Pongrácz (szerk.) - Sörös Pongrácz: Az elenyészett bencés apátságok

Budapest, 1912
Egyháztörténelem