Szent István Társulat

[1] Grocholewski, Zenon: Tanulmányok az egyházi házasságjog- és perjogról

Fordító: Kuminetz Géza
Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

[2] Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás

Budapest, 2000
Jog - Társadalomtudomány

[2] Balogh Elemér: Középkori bajor egyházi bíráskodás. Második, bővített kiadás

Budapest, 2021
Jog - Társadalomtudomány

[2/4] Kuminetz Géza: Klerikusok kézikönyve II. A papnevelés és egy klerikusi etikai és illemkódex vázlata

Budapest, 2012
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv

[3] Erdő Péter (szerk.): Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

[3] Hársfai Katalin: A keresetlevél a kánoni perben

Budapest, 2008
Jog - Társadalomtudomány

[3] Kuminetz Géza: A kiengesztelődés szentségei

Budapest, 2008
Dogmatika, Egyéb teológia

[4] Szuromi Szabolcs Anzelm: A temetésre vonatkozó egyházfegyelem a XII-XIII. században

Budapest, 2002
Jog - Társadalomtudomány

[7] Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Parare Viam Domino. Commemorative Studies on the occasion of Rt. Rev. Polikárp F. Takar OCist.’s 75 th Birthday

Budapest, 2005
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

[7] Concordatary Law

Fordító: Szuromi Szabolcs
Budapest, 2008
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

[7/1] Kuminetz Géza: Egy tomista jog- és állambölcselet vázlata I.

Budapest, 2013
Filozófia

[8] Szuromi Szabolcs Anzelm (szerk.): Medieval Canon Law Collections and European ius Commune

Budapest, 2006
Idegen nyelvű irodalom, Jog - Társadalomtudomány

[10] Juhász Gábor Tamás: A krisztushívők egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány

[15] Szuromi Szabolcs Anzelm: Fejezetek az egyházi jogalkotás történetéből. Források és intézmények

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány

[16] Szuromi Szabolcs Anzelm: Egy működő szakrális jogrend. A katolikus egyház jogának néhány sajátos fogalma és intézménye

Budapest, 2013
Jog - Társadalomtudomány

Erdő Péter: Hivatalok és közfunkciók az egyházban

Budapest, 2003
Jog - Társadalomtudomány

Kowal, Janusz: A házasság felbontása a hit javára

Budapest, 2004
Jog - Társadalomtudomány