Szent István Társulat

  • 1
  • 2
[1] János Pál (pápa) II., Szent: II. János Pál pápa első encikliája és levelei

Fordító: Diós István
Budapest, 1980
Egyházi dokumentum

[3] János Pál pápa, II.: Dives in misericordia. II. János Pál pápa „Irgalomban gazdag isten” kezdetű enciklikája

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

[15] János Pál (pápa) II., Szent: Redemptoris Mater. A Boldogságos Szűz Mária a zarándokló egyház életében

Fordító: Kiss László
Budapest, 1987
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

[15] János Pál pápa, II.: II. János pál pápa Mane nobiscum domine "Maraadj velünk, Urunk" kezdetű apostoli levele a püspököknek, a papságnak és a híveknek az eukarisztia évére 2004 októberétől 2005 októberéig

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentumok

[21] János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Redemptoris Missio kezdetű minden időre érvényes missziós megbizatásáról szóló liturgikus enciklikája

Fordító: Kiss László
Budapest, 1992
Egyházi dokumentum

[22] János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa „Centesimus annus” (Századik év) kezdetű enciklikája tisztelendő püspöktestvéreihez, a klérus tagjaihoz és a szerzetesrendekhez. A Rerum novarum kezdetű enciklika kibocsátásának századik évfordulója alkalmából

Fordító: Balogh Gábor - Barabás Miklós - Goják János
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

[24] János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Veritatis splendor kezdetű enciklikája a katolikus egyház minden püspökének az egyház erkölcstanának néhány alapvető kérdéséről

Fordító: Diós István
Budapest, 1994
Egyházi dokumentum

[25] János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Redemptoris custos kezdetű apostoli buzdítása Szent Józsefről, valamint Krisztus és az Egyház életében kifejtett tevékenységéről

Fordító: Katona Farkas Ferenc
Budapest, 1995
Egyházi dokumentum

[29] János Pál pápa, II.: Orientale Lumen. II. János Pál pápa Kelet világossága kezdetű apostoli levele a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez XIII. Leó pápa "A keletiek méltósága" kezdetű apostoli levele centenáriumából

Fordító: Keresztes Szilárd
Budapest, 1996
Egyházi dokumentumok

[30] János Pál pápa, II.: Ut unum sinit. II. János Pál pápa hogy egyek legyenek kezdetű enciklikája

Fordító: Diós István
Budapest, 1996
Egyházi dokumentum

[32] János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Dies Domini kezdetű apostoli levele a vasárnap megszenteléséről

Fordító: Diós István
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

[33] II. János Pál pápa: Fides et Ratio. II. János Pál pápa enciklikája a hit és ész kapcsolatának természetéről

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

[34] János Pál (pápa) II., Szent: Incarnationis Mysterium. II. János Pál pápa bullája a 2000. év nagy jubileumáról

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

[35] Berta Ferenc - Hevensei János (szerk.): Új evangelizálás és Jézus szíve-kultusz. XII. Pius pápa Haurietis aquas kezdetű apostoli körlevele Jézus Szentséges tiszteletéről

Fordító: Hevenesi János et al.
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

[36] János Pál pápa, II.: Novo millennio ineunte. II. János Pál pápa apostoli levele a püspökökhöz, a papokhoz és a hívekhez, a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén

Fordító: Somorjai Gabi
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum

[39] II. János Pál pápa Pastores Gregis kezdetű szinodus utáni apostoli buzdítása a püspökről, aki Jézus Krisztus evangéliumának szolgája, hogy a világ remélni tudjon

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

[42] Benedek pápa, XVI.: XVI. Benedek pápa Deus caritas est kezdetű enciklikája a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek a keresztény szeretetről

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

[43] Benedek pápa, XVI.: Sacramentum Caritatis-A szeretet szentsége

Fordító: Diós István
Budapest, 2007
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

[44] Diós István (szerk.): Summorum Pontificum. XVI. Benedek pápa Motu Proprio kiadott apostoli levele a római rítus rendkívüli formájáról

Budapest, 2007
Egyházi dokumentum

[45] Benedek, XVI.: XVI. Benedek pápa Spe salvi kezdetű enciklikája a püspököknek, papoknak és diakónusoknak, az istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőknek a keresztény reményről

Fordító: Diós István
Budapest, 2008
Egyházi dokumentum

[46] Benedek pápa, XVI.: Caritas in Veritate. XVI. Benedek pápa szeretet az igazságban kezdetű enciklikája

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

[47] Benedek pápa, XVI.: Verbum Domini-Az Úr szava

Fordító: Diós István
Budapest, 2011
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

[49] Ferenc pápa: Evangelii Gaudium. Ferenc pápa az Evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2014
Biblia - Biblikum, Egyházi dokumentum

[50] Ferenc pápa: Misericordiae vultus. Ferenc pápa Az irgalmasság arca kezdetű bullája

Fordító: Diós István
Budapest, 2015
Egyházi dokumentum

[52] Ferenc pápa: Amoris laetitia – Családban megélt szeretetről

Fordító: Diós István
Budapest, 2016
Egyházi dokumentum

[53] Ferenc pápa: Gaudete et exsultate. Ferenc pápa Örüljetek és ujjongjatok kezdetű apostoli buzdítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2018
Egyházi dokumentum

[54] Ferenc pápa: Christus vivit – Krisztus él

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

[55] Ferenc pápa: Ferenc pápa Admirabile signum kezdetű apostoli levele a betlehemi jászol jelentéséről és értékéről

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

[56] Ferenc pápa: Ferenc pápa Aperuit illis kezdetű motu proprio apostoli levele, amellyel elrendeli Isten igéjének vasárnapját

Fordító: Diós István
Budapest, 2020
Egyházi dokumentum

[57] János Pál pápa, II.: II. János Pál pápa Rosarium virginis mariae kezdetű apostoli levele a püspököknek, a papoknak és a híveknak a szent rózsafüzérről

Fordító: Diós István
Budapest, 2020
Egyházi dokumentum

  • 1
  • 2