Szent István Társulat

  • 1
  • 2
[1] Németh László Imre: A keresztény elmélkedés néhány szempontja

Fordító: Diós István
Budapest, 2019
Egyházi dokumentum

[2] Pornográfia és erőszak a tömegkommunikációs eszközökben. A Tömegtájékoztatási Eszközök Pápai Tanácsának nyilatkozata

Fordító: Németh László
Budapest, 1991
Egyházi dokumentum

[3] Irányelvek az egyház társadalmi tanításának tanulmányozásához és oktatásához a papképzésben. A Katolikus Nevelési Kongregáció nyilatkozata

Fordító: Csepregi Katalin
Budapest, 1992
Egyházi dokumentum

[4] Németh László: II. Ökumenikus direktórium

Fordító: Diós István
Budapest, 1996
Egyházi dokumentum

[6] Rendelkezés néhány olyan kérdésben, mely világi hívőknek a lelkipásztori szolgálatban való együttműködéséből fakad

Fordító: Diós István
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

[7] A megváltás teológiájával kapcsolatos néhány kérdés. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Vanyó László
Budapest, 1997
Egyházi dokumentum

[8] A kereszténység és a vallások. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

[10] A Szentírás és a krisztológia. A Nemzetközi Teológiai Bizottság dokumentuma

Fordító: Várnai Jakab
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

[11] Németh László (szerk.): Az egyházi levéltárak szerepe a lelkipásztori életben. (Körlevél). Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottságának dokumentuma

Fordító: Bertus Ildikó
Budapest, 1998
Egyházi dokumentum

[12] A gyóntató atyák vademecuma a házassági erkölcs néhány kérdésében

Fordító: Diós István
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

[13] Demográfiai fejlődésfolyamatok, etikai és pasztorális szempontok. Instrumentum Laboris. Nyilatkozat a születések világméretű visszaeséséről az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50. évfordulja alkalmából

Fordító: Váróczi Zsuzsa
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

[14] Az emberi szexualitás jelentése és jelentősége. Segítő útmutatás a családban való neveléshez

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

[15] A szerzetesi intézmények közötti együttműködés a képzésben (Rendelkezés)

Fordító: Csík Krisztina - Várnai Jakab
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

[16] A pap, az ige hirdetője, a szentségek kiszolgáltatója és a közösség vezetője a harmadik keresztény évezred távlatában

Fordító: Németh László
Budapest, 1999
Egyházi dokumentum

[17] Éhezés a világban. Kihívás mindannyiunk számára: a szolidáris fejlődés

Fordító: Somorjai Ádám
Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

[18] Liturgiam authenticam. A népnyelvek használata a római liturgia könyveinek kiadásában

Fordító: Rihmer Zoltán
Budapest, 2001
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

[21] Körlevél a húsvéti ünnepek előkészítéséről és megünnepléséről

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum

[23] A pap mint a plébániai közösség pásztora és vezetője. Instrukció. Klérus Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

[25] Varietates Legitimae. A római liturgia és az inulturáció. Negyedik instrukció a Második Vatinkáni Zsinat szent liturgiáról szóló rendelkezésének megfelelő végrehajtásáról

Budapest, 2003
Egyházi dokumentum

[26] Redemptionis Sacramentum. Instrukció. Egyes megtartandó illetve kerülendő dolgokról a legszentebb eukarisztiával kapcsolatban

Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

[28] Az Eukarisztia éve. Kezdeményezések és javaslatok. Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció

Fordító: Diós István
Budapest, 2004
Egyházi dokumentum

[30] Dignitas Connubii. Instrukció. Az egyházmegyei és egyházmegyeközi bíróságok által a házassági semmisségi ügyek elintézése során megtartandó szabályokról

Fordító: Csordás Eörs
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

[31] Németh László Imre (szerk.): A népi jámborság és liturgia direktóriuma. Alapelvek és iránymutatók

Fordító: Domokos György
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum, Liturgia - Zene

[32] Krisztus szeretete a vándorlók iránt

Fordító: Cserháti Ferenc
Budapest, 2005
Egyházi dokumentum

[33] Az egyházi kulturális javak leltározásának és katalogizálásának szükségessége és sürgőssége. Az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága

Fordító: Kovács Gergely
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

[34] Irányelvek a cigánypasztorációban

Fordító: Forró József
Budapest, 2006
Egyházi dokumentum

[35] Németh László Imre (szerk.): A papi élet és szolgálat direktóriuma

Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

[36] Irányelvek a pszichológia használatáról a növendékek felvételében és a papnevelésben

Fordító: Szabó József
Budapest, 2009
Egyházi dokumentum

[37] Németh László Imre (szerk.): Instrukció a keleti egyházak kánonjainak törvénykönyve liturgikus előírásainak alkalmazásához

Fordító: Kocsis Péter Fülöp
Budapest, 2010
Egyházi dokumentum, Jog - Társadalomtudomány

[38] Németh László Imre (szerk.): A teológia ma: távlatok, alapelvek és kritériumok

Fordító: Ivancsó István
Budapest, 2013
Egyházi dokumentum

  • 1
  • 2