Szent István Társulat

[1] Zubriczky Aladár: Jézus élete és a vallás története

Budapest, 1923
Biblia - Biblikum, Lelkiségi irodalom

[2] Wolkenberg Alajos: Teozófia és antropozófia. Ismertetése és bírálata

Budapest, 1922
Egyéb teológia, Filozófia

[3] Nemeskürty István: Kis magyar művelődéstörténet

Budapest, 2000
Magyar irodalom

[3] Nemeskürty István: Kis magyar művelődéstörténet. Negyedik, javított és bővített kiadás

Budapest, 2002
Művészet - Kultúra

[3-4] Wolkenberg Alajos: Az okkultizmus és spiritizmus multja és jelene

Budapest, 1922
Egyéb teológia

[5-6] Balanyi György: A szerzetesség története

Budapest, 1923
Egyháztörténelem

[6] Salacz Gábor (szerk.): Newman-breviárium

Fordító: Salacz Gábor
Budapest, 2002
Filozófia

[7-8] Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma

Budapest, 1923
Magyar irodalom

[8] Bergson, Henri: Az erkölcs és a vallás két forrása

Fordító: Dienes Valéria
Budapest, 2002
Filozófia

[9] Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában

Budapest, 1923
Történelem

[9] Nemeskürty István: Deáki bötüről magyar nyelvre. Magyar Biblia-fordítások Hunyadi János korától Pázmány Péter századáig

Budapest, 2002
Biblia - Biblikum, Magyar irodalom

[10] Palau Gábor S.J.: Krisztus útján. A katholikus tevékenység főelvei

Fordító: Timkó Jordán
Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

[10] Annonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve a magyarok cselekedeteiről

Fordító: Pais Dezső
Budapest, 2003
Magyar irodalom, Történelem

[11] Quadrupani, P.: Útmutatás jámbor lelkek számára. A lelki életben való kételyek megoldására

Fordító: Babura László
Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom

[11] Eliot, T. S.: A kultúra meghatározása. Jegyzetlapok

Fordító: Lukácsi Huba
Budapest, 2003
Filozófia

[12] Prohászka Ottokár: Elbeszélések és útirajzok

Budapest, 1923
Lelkiségi irodalom, Művészet - Kultúra

[12] Guitton, Jean et al.: Isten és a tudomány. A materializmus felé

Fordító: Török József
Budapest, 2004
Filozófia

[13] Trikál József: Természetbölcselet

Budapest, 1924
Filozófia

[13] Chesterton, Gilbert K.: Igazságot!

Fordító: Lukács Huba
Budapest, 2004
Filozófia

[14] Bognár Cecil: Értékelmélet

Budapest, 1924
Filozófia

[14] Chardin, Teilhard de: Benne élünk

Fordító: Rezek Román
Budapest, 2005
Filozófia

[15] Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége

Budapest, 1924
Egyéb teológia

[15] Fenyő Ervin (szerk.): Gróf Széchenyi István intelmei Béla fiához

Fordító: Várdai József et al.
Budapest, 2005
Magyar irodalom

[15] Werfel, Franz: Élhetünk-e istenhit nélkül?

Fordító: Dénes Béla
Budapest, 2009
Filozófia, Világirodalom

[16] Babura László: Szent Ágoston élete

Budapest, 1924
Életrajz

[17] Lepold Antal (szerk.): Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei

Budapest, 1924
Lelkiségi irodalom

[17] A Római Martyrologium

Fordító: Diós István
Budapest, 2010
Életrajz

[18] Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története

Budapest, 1924
Egyháztörténelem

[18] Nemeskürty István: Vallani és vállalni. A hatalomváltás labirintusában

Budapest, 2011
Jog - Társadalomtudomány, Történelem

[19] Markschies, Christoph: A gnózis

Fordító: Boros István
Budapest, 2011
Egyháztörténelem, Patrisztika