Szent István Társulat

[1] Dieterich, Michael: Pszichológiai és lelkipásztorkodási kézikönyv

Budapest, 2000
Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

[2] Diós István (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai

Budapest, 2000
Egyházi dokumentum

[3] Weber, Helmut: Általános erkölcsteológia

Fordító: Tuba Iván
Budapest, 2001
Erkölcsteológia, Kézikönyv

[5] Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve

Budapest, 2001
Egyháztörténelem, Kézikönyv

[6] A Katolikus Egyház Katekizmusa. A latin mintakiadás fordítása

Fordító: Diós István
Budapest, 2013
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

[7] Erdő Péter: Egyházjog

Budapest, 2014
Jog - Társadalomtudomány, Tankönyv

[9] Denzinger, Heinrich - Hünermann, Peter: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilatkozásai

Budapest, 2004
Egyéb teológia, Egyházi dokumentum

[9/b] Schreiner, Josef: Az Ószövetség teológiája

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 2004
Biblia - Biblikum, Egyéb teológia, Kézikönyv

[10] Vanyó László: Ókeresztény írók lexikona

Budapest, 2004
Kézikönyv, Lexikon - Szótár, Patrisztika

[11] Gnilka, Joachim: Az Újszövetség teológiája

Fordító: Kiss B. Zsolt
Budapest, 2007
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

[12] Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa

Fordító: Dér Katalin - Horváth Pál
Budapest, 2007
Jog - Társadalomtudomány, Kézikönyv, Pszichológia - Szociológia

[13] Ziegenaus, Anton - Scheffczyk, Leo: A teremtés jövője Istenben. Eszkatológia

Budapest, 2008
Dogmatika, Kézikönyv

[14] Rózsa Huba: Bevezetés az Ószövetség könyveibe

Budapest, 2016
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

[15] Szuromi Szabolcs Anzelm: Az egyházi intézményrendszer története. Kánonjogtörténeti bevezetés

Budapest, 2017
Jog - Társadalomtudomány

[17] Pákozdi István - Somorjai Ádám (szerk.): A liturgiatudomány kézikönyve

Fordító: Fehérváry Jákó et al.
Budapest, 2020
Egyéb teológia, Kézikönyv, Liturgia - Zene

[18] Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség könyveibe

Budapest, 2019
Biblia - Biblikum, Kézikönyv

A katolikus egyház katekizmusa

Budapest, 2002
Egyházi dokumentum, Kézikönyv