A Magyarországi Latin- és Görög-szertartású Római Katholikus népiskolai ügyre vonatkozó s a Magyar Püspöki Kar által megállapított rendszabályok (Budapest, 1877)

A MAGYARORSZAGI LATIN- ÉS GÖRÖG-SZERT AKTÁSU RÓMAI KATHOLIKUS NÉPISKOLÁI ÜGYRE VONATKOZÓ S A MAGYAR PÜSPÖKI KAR ÁLTAL MEGÁLLAPÍTOTT RENDSZABÁLYOK, TANTERVEK, UTASÍTÁSOK GYŰJTEMÉNYE. A MAGYAR PÜSPÖKI KAR MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. (Budapest, Lüvósz-utcza 11. sz. a.) Második kiadás. BUDAPEST. NYOMATOTT AZ ATHENAEUM R. TÁRS. NYOMDÁJÁBAN. 1877.

Next