A magyarországi latin és görög szertartású római katholikus népiskolák tanterve (Budapest, 1905)

Next