A Rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. századból - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből (Budapest, 1898)

A RIGÓMEZEI ÜTKÖZET. SZERB NÉPDAL A XIY. SZÁZADBÓL. * FORDÍTOTTA I)R MAH GALI TS EDE RENDES TAG. Felolvastatott a Szent-lstván-Társulat Tud. és Írod. Osztályának 1898. nov. 28-án tartott ülésében. BUDAPEST, 1898. KIADJA A SZENT-ISTVÁN -TÁRSUL AT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next