A Római Martyrologium - Szent István Könyvek 17. (Budapest, 2010)

Л «ómai OWartyrologium ' Л • ^ \■ К

Next