A Szent István Akadémia ügyrendje (Budapest, 1916)

i­geti.. A Szent István-Akadémia ügyrendje. A Szent István-Akadémia címe, pecsétje és székhelye. 1. A Szent István-Akadémia címe: Szent István-Akadémia. 2. A Szent István-Akadémia pecsétje : bélyegző a Szent István-Társulat címerképével és e felírással : Szent István-Akadémia. 3. A Szent István-Akadémia székhelye : Budapesten, a Szent István-Társulat helyiségeiben van. 2. §. A Szent István-Akadémia célja. A Szent István-Akadémia célja : a tudományt és irodalmat katholikus szellemben, katholikus szellemű íróknak osztályaiba való tömörítése által, művelni. Erre való tekintettel : a) tiszteleti, rendes és külső tagokat választ; b) belátása szerint kebelében a tudományos és iro­dalmi ágaknak megfelelő osztályokat szervez, melyek­nek élére osztályelnököt és titkárt választ ; 44 - b­g. Uf

Next