A Szentmise állandó részei. A külföldi magyaroknak (Budapest, 1995)

ISBN 963 361 396 5 Szent István Társulat 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 1. Felelős kiadó: Dr. Rózsa Huba alelnök Felelős kiadóvezető: Farkas Olivér igazgató Nyomás és kötés: Text-Print kft. Felelős vezető: Bozsoki Rudolf

Next