A váradi regestrum. Értelmezi Kandra Kabos (Budapest, 1898)

Eger. Az érseki lyceum könyvnyomdája. 1898.

Next