A vegyes házasságok (Budapest, 1904)

1904. 1. sz. A vegyes házasságok. Második kiadás. I. Nem vakmerő az állítás, hogy a vegyes házasságok a vallási közönyösség terjesztői. Azt kellene tehát hin­nünk, hogy kerülik azokat a katholikusok. Sajnos, a statisztika szerint, nálunk az ellenkező történik — a legtöbb vegyes házasságot hazánkban kötik meg. Hogyne növekednék ily módon a vallási közönyösség! De nézzük: mit tart az egyház a vegyes házassá­gokról. A kath. vallást Jézus Krisztus alapította, ez az egyedül igaz vallás; minden más vallás tévedés vagy eret­nekség. Az egyház gyermekeit a tévedéstől óvni igyek­szik. A vegyes házasság azonban a tévedésre vezető utak legveszélyesebbje. Ezért az egyház nem helyesli a vegyes házasságot, tőle óvja, őrzi gyermekeit. És erre sok oka van Nézzük csak!

Next

/
Oldalképek
Tartalom