A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Emlékkönyve (Budapest, 1938)

Nr. 3397. Imprimatur. Strigonii, die 10. Augusti 1938. Justinianus Card. Serédi, princeps-primas, aeppus. Stephaneum nyomda és könyvkiadó r. t. Budapest. — A nyomdáért felelős : ifj. Kohl Ferenc.

Next