Acsay Antal: Lubrich Ágost emlékezete (1825-1900) - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 51. (Budapest, 1905)

A SZENT-I­STVÁN-TÁRSU­LAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL „­ ­ LUBRICH ÁGOST E M L É K E Z E T E (1825—1900) I­RT­A Dr. AC­SAY ANTAL Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tűj és Irod. Oszt. 1904 máj. 31-én tartott ülésén. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1905 Ára 1 korona 60 fillér.

Next