Ágoston Károly: Mária hű leánya. Kongregáció kalauz egyszersmind imakönyv minden kath. nő számára (Budapest, 1930)

Nihil obstat. Theophilus Can. Kiinda censorum praeses. Nr. 2698. Imprimatur. Strigonii, die 29. Augusti 1930. Dr. Julius Machovich vic. gen. STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. Budapest, VIII. kér., Szentkirályi-utca 28. szám. Nyomdaigazgató : Kohl Ferenc.

Next