Ájtatosság könyve. Imák és énekek a katholikus ifjúság számára (Budapest, 1912)

Nihil obstat. Dr. fíita Desideritis, censor dioec. Nr. 2099. Imprimatur. Strigonii, die 26. Martii 1912. Ludouiciis Rajner, Eppus, Vicarius generalis.

Next

/
Oldalképek
Tartalom