Ájtatosság könyve. Imák és énekek a katholikus ifjúság számára (Budapest, 1912)

Néhány szó a jó gyermekhez

Néhány szó a jó gyermekhez. Bár még fiatal vagy, gyermekem, mégis már most kell gondolnod egyetlen lelked üdvösségére és élet­módodat úgy kell rendezned, hogy az Isten előtt kedves legyen. Mert hozzád is szól az Űr szava a Szentirásból : «Ifjúságodban emlékezzél meg Terem­tődről». Nem lehet bizakodnod, hogy arra még később is ráérsz. Ki tudja, meddig élsz? S ha sokáig is élnél, akkor is csak olyan lesz öregséged, a milyen volt fiatal korod : jó vagy rossz. Azért ha Istennek kedves gyermeke akarsz lenni, a názáreti kis Jézus példája szerint, már ifjúkorodban semmit sem sza­bad elmulasztanod abból, ami életedet jobbá teheti. Fogadj tehát tőlem néhány tanácsot, melyek megmondják neked röviden, miképen lesz életed az Űr Jézusnak kedves, szüleidnek pedig örvende­tes. Olvasd őket többször és kövesd. 1. Teljesítsd keresztény kötelességeidet. Imádkozzál, gyermekem, szívesen ! Ne mulaszd el soha a reggeli és esti imát. Aki azt elmulasztja, nem méltó arra, hogy Isten róla gondoskodjék, az nem méltó a keresztény névre. A mint e kötelessé­gedet teljesíted, úgy fog az Isten téged áldani. A míg 1*

Next