Áldásy Antal: A görög búcsú ügye a Baseli Zsinaton. Felolvasta a Szent István Társulat Tud. És Irod. Oszt. 1908. március 19-ikén tartott ülésében - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 72. (Budapest, 1909)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK ,a ... FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL A GÖRÖG BÚCSU ÜGYE A BASELI ZSINATON IRTA Dr. ÁLDÁSY ANTAL Felolvasta a Szent-István-Társulat Tud. és Irod. Oszt. 1908. március 19-ikén tartott ülésében BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS IROD. OSZTÁLYA 1909. Ára 2 korona.

Next