Áldásy Antal: Emlékbeszéd Némethy Lajosról - A Szent István Akadémia emlékbeszédei I. 4. (Budapest, 1922)

~ 7451 A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA EMLÉKBESZÉDEt szerkeszti REINER JÁNOS főtitkár 1. kötet. «_______________________________________4. szám. EMLÉKBESZÉD NÉMETHY LAJOSRÓL ÁLDÁSY ANTAL RENDES TAGTÓL Felolvasta az 1918. évi október hó 25-én tartott együttes­ ülésen. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1922. Ára 20 korona.

Next