Andor József: Két világ között 1. Regény két kötetben - Családi regénytár 31. (Budapest, 1903)

A „Családi <Regényfár”-ból megjelentek: 1. és II. kötet. Germaine eszménye. Regény. Irta MontalMária. Fordította Szentannai. — D’Arbout ezre­des három párbaja. Elbeszé­lés. Irta Beugny eV Hager ne. Fordította dr. Rada I. III. kötet. Utak az életben. Elbeszélések. Irta Cyprián. IV. kötet. Filemon ezredes. Elbeszélés. Irta C. De Lamiraudie. For­dította A. Vilma. — Hol a boldogság? Elbeszélés. Irta Minna Canth. Finnből fordí­totta Bán A. V. és VI. kötet. Eszter. Eredeti irányregény az alkoholizmus ellen. Irta X. . . grófnő. VII. és VIII. kötet. Éliane. Regény. Irta Graven Ágostné. Fordította dr. Rada I. IX. kötet. Rajzok a kuruczvilágból. Irta Kincs István. X. , XI. és XII. kötet. A vértanú szelleme. Történeti regény. Irta Filó Károly. XIII. kötet. Úgy a mint volt. Elbeszélések. Irta Büttner Julia. XIV. kötet. A Mária-kép. Elbeszélés. Irta Buol M. Ford. SziklayJános. XV. kötet. Anyaföldön. Elbeszélések. Irta Andor József (Cyprián). XVI. és XVII. kötet. Don Luis Colonia elbeszélései. Spanyol eredeti után fordította Jándi Bernárdin. XVIII. kötet. A kékruhás asszony. Irta Csa­­podi Istvánná. — Psyche lám­pája. Elbeszélés. Irta Léon de Tinseau. Fordította A. V. XIX. kötet. Hricz és az úrfi. Elbeszélés. Irta beszélés. Irta Mrs. Bartle Teeling. Angolból ford. G. M. XXVI. kötet. Falusi történetek. Elbeszélések. Irta Vértesy Gyula. XXVII. kötet. Az ezer tó országából. Finn el­beszélések. Finn eredetiből fordította Bán Aladár. XXVIII. és XXIX. kötet. Budai históriák. Irta : Tarczai György. XXX. kötet. A Karassó mellől. Elbeszélések. Irta : Neumayer K. Dezső. XXXI. és XXXII. kötet. Két világ között. Regény. Irta : Andor József. dr. Franko Iván. Fordította Zsátkovics Kálmán. XX., XXI., XXII. és XXIII. köt. A leánymamák fia. Víg regény. Irta Kincs István. CíNNj* XXIV. és XXV. kötet. A hiábavaló gazdagság. Irta Jeanne Mairet. Franczia ere­detiből fordította dr. Rada István. — Az utolsó betét. El-(Щ

Next

/
Oldalképek
Tartalom