Andor József: Két világ között 2. Regény két kötetben - Családi regénytár 32. (Budapest, 1903)

A „Családi 'Regényfár’-ból megjelentek: 1. és II. kötet. Germaine eszménye. Regény. Irta MontalMária. Fordította Szentannai. — D’Arbout ezre­des három párbaja. Elbeszé­lés. Irta Beugny d’Hager ne. Fordította dr. Rada I. III. kötet. Utak az életben. Elbeszélések. Irta Cyprián. IV. kötet. Filemon ezredes. Elbeszélés. Irta C. De Lamiraudie. For­dította A. Vilma. — Hol a boldogság ? Elbeszélés. Irta Minna Canth. Finnből fordí­totta Bán A. V. és VI. kötet. Eszter. Eredeti irányregény az alkoholizmus ellen. Irta X. .. grófnő. VII. és Vili. kötet. Éliane. Regény. Irta Graven Ágostné. Fordította rfr. Radal. IX. kötet. Rajzok a kuruczvilágból. Irta Kincs István. X. , XI. és XII. kötet. A vértanú szelleme. Történeti regény. Irta Filó Károly. XIII. kötet. Úgy a mint volt. Elbeszélések. Irta Büttner Julia. XIV. kötet. A Mária-kép. Elbeszélés. Irta BuolM. Ford. SziklayJános. XV. kötet. Anyaföldön. Elbeszélések. Irta Andor József (Cyprián). XVI. és XVII. kötet. Don Luis Coloma elbeszélései. Spanyol eredeti után fordította fándi Bernárdin. XVIII. kötet. A kékruhás asszony. Irta Csa­­podi Istvánná. — Psyche lám­pája. Elbeszélés. Irta Léon de Tinseau. Fordította A. V. XIX. kötet. Hricz és az úrfi. Elbeszélés. Irta dr. Franko Iván. Fordította Zsátkovics Kálmán. XX. , XXI., XXII. és XXIII. köt. A leánymamák fia. Víg regény. Irta Kincs István. XXIV. és XXV. kötet. A hiábavaló gazdagság. Irta Jeanne Mairet. Franczia ere­detiből fordította dr. Rada István. — Az utolsó betét. El­beszélés. Irta Mrs. Bartle Teeling. Angolból ford. G. M. XXVI. kötet. Falusi történetek. Elbeszélések. Irta Vértesy Gyula. XXVII. kötet. Az ezer tó országából. Finn el­beszélések. Finn eredetiből fordította Bán Aladár. XXVIII. és XXIX. kötet. Budai históriák. Irta : Tarczai György. XXX. kötet. A Karassó mellől. Elbeszélések. Irta : Neumayer K. Dezső. XXXI. és XXXII. kötet. Két világ között. Regény. Irta : Andor József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom