Angyal Pál - Baranyai Jusztin - Móra Mihály (szerk.): Notter Antal emlékkönyv. Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről (Budapest, 1941)

LIBER AD HONORANDUM ANTONIUM NOTTER CONTINENS DISSERTATIONES EX IURE CANONICO NECNON EX DISCIPLINIS AFFINIBUS A COLLEGIS, AMICIS ET DISCIPULIS MAGNO MAGISTRO IURIS ECCLESIASTICI ANNUM SEPTUAGESIMUM AGENTI OBLATAS EDITIONEM PROCURAVERUNT PAULUS ANGYAL JUSTINUS BARANYAY MICHAEL MÓRA BUDAPESTINI APUD LIBRARIAM SOCIETATIS SANCTI STEPHANI VIII., Szentkirályi-utca 28. 1941

Next