Artner Edgár: Az egyházi évnek, ünnepeinek és szertartásainak kimerírő leírása és magyarázata a művelt közönség számára különös tekintettel a különleges magyar viszonyokra (Budapest, 1923)

AZ EOYHÁZ1 ÉVNEK ÜNNEPEINEK ÉS S ZERTARTÁSAI5 NAK ♦ KJMJERITŐ LEÍRÁSA ÉS' , MAGYARAZATA A MŰVELT KÖZÖNSÉG SZAMA­RA KÜLÖNÖS TEKINTETTEL J\ KÜLÖNLEGES MAGYAR VISZO­NYOKRA IRTA , DR. ARTNER EDGAR В V D A PEST A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT KIADÁSA

Next