Artner Edgár: Ókeresztény egyház- és dogmatörténet. Ókeresztény egyház- és vallástörténet a vallástörténet megvilágításában (Budapest, 1946)

Next