Aujeszky Aladár: A háziállatok veszettség elleni védőojtása Magyarországon. Székfoglaló értekezésül felolvasta 1926. évi október hó 15-én - A Szent István Akadémia mennyiségtan-, természettudományi osztályának felolvasásai 2/2. (Budapest, 1928)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA MENNYISÉGTAN-, TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSÁI SZERKESZTI PAPP KÁROLY OSZTÁLYTITKÁR. 2. kötet. ,________________________________________2. szám. A HÁZIÁLLATOK VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA MAGYARORSZÁGON AUJESZKY ALADÁR RENDES TAGTÓL Székfoglaló értekezésül felolvasta 1926. évi október hó 15-én. BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ R. T. 1928.

Next