Az egyszerűség útja. Ferences írások. Assisi Szent Ferenc írásai (Budapest, 1982)

Mindenegyes szentnek — mint embernek — különös, sajátságos az éle­te. Minél inkább sikerül követnie Krisztust, an­nál áttetszőbb, világo­sabb lesz az életútja. Az Egyház „alter Chris­tus”, a második Krisztus névvel tisztelte meg Assisi Szent Ferencet. Egyetlen szent sem kapott annyi nevet a történelem folya­mán, mint az, akit Gio­vanni, Jánosnak keresz­teltek. Akit apja, Bemar­­done Péter „Francesco”, franciácska névvel becé­zett. Ezzel is vonul be a történelembe. „A Poverello, Isten sze­génykéje, Trubadúr, Bruder Immerfroh, Isten lovagja, bolondja, zsong­lőré, A legszeretetremél­tóbb szent, Mennyei kommunista, Forradal­már, A legtermészetesebb szent” jelzőket adták neki. Az 6 egyetlen vágya pe­dig az volt, hogy egyszerű legyen, mint az Űr aka­rata, mint a Nap Test­vér, a Hold Nővér, vagy éppen a Halál Nővér, — és a Szeretet.

Next