Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 1. (Budapest, 1915)

AZ Ó ÉS ÚJ SZÖVETSÉGI SZENTIRÁS A VULGATA SZERINT, FIGYELEMMEL AZ EREDETI SZÖVEGRE. KÁLDI GYÖRGY FORDÍTÁSA NYOMÁN, JEGYZETEKKEL ÁTDOLGOZVA. AZ APOSTOLI SZÉK JÓVÁHAGYÁSÁVAL. Harmadik, változatlan kiadás. BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1915.

Next