Az Ó és Új szövetségi Szentírás a Vulgáta szerint, figyelemmel az eredeti szövegre 2. (Budapest, 1915)

AZ Ó ÉS ÚJ SZÖVETSÉGI SZENTIRÁS A VULGATA SZERINT, FIGYELEMMEL AZ EREDETI SZÖVEGRF. KÁLDI GYÖRGY FORDÍTÁSA NYOMÁN, JEGYZETEKKEL ÁTDOLGOZVA. AZ APOSTOLI SZÉK JÓVÁHAGYÁSÁVAL. II. KÖTET. Harmadik, változatlan kiadás. BUDAPEST A SZENT- IS TVÁN - TÁ RSUL AT KIADÁSA 1915.

Next