Bagi István: Ingatlanjog - Bibliotheca Facultatis Iuris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest (Budapest, 2007)

BIBLIOTHECA FACULTATIS JURIS UNIVERSITATIS CATHOLICAE DE PETRO PÁZMÁNY NOMINATAE BUDAPEST Sorozatszerkesztő: VARGA CSABA Készült a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara számára Jelen kötet a korábban hasonló címmel megjelent, majd többször utánnyomott (legutóbb 2005-ben) kiadás tartalmilag is átdolgozott, bővített, új kiadása © Bagi István 2007 ISBN 963 361 797 9 ISSN 1418-6489 Szent István Társulat 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 1. Felelős kiadó: Dr. Bándi Gyula dékán és Farkas Olivér igazgató Nyomta és kötötte: Akaprint Nyomdaipari Kft. Felelős vezető: Freier László ügyvezető igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom