Bagi István: Ingatlanjog - Bibliotheca Facultatis Iuris Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest (Budapest, 2007)

Tartalom

3 Tartalom BEVEZETÉS 5 I. Fejezet JOGIRODALMI KÍSÉRLETEK AZ INGATLAN FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA 7 II. Fejezet KÜLÖN BIZTOSÍTÉK AZ INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE: A TELEKKÖNYVI RENDSZER 13 1) A magyar telekkönyvi rendszer története 13 2) Az ingatlan-nyilvántartási rendszer 17 3) Az európai ingatlan-nyilvántartási rendszerek elvei 19 4) A telekkönyvi alapelvek 20 a) A közhitelesség elve 21 b) A nyilvánosság alapelve 26 c) A bejegyzési elv 29 d) A rangsor elve 29 5) Az ingatlan-nyilvántartás részei 31 6) Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére alkalmas okiratok 32 7) Az ellenjegyzés mint a bejegyzésre való alkalmasság feltétele 32 8) Az önálló megbízott 35 9) Az ingatlan átruházására irányuló szerződés jogszabályban megjelölt kötelező kellékei és a gyakorlatban kialakult tartalma 36 III. Fejezet AZ INGATLAN FIZIKAI KITERJEDÉSÉHEZ IGAZODÓ TULAJDONI HELYZET 41 1) Jogtörténeti előzmények 42 2) A pince jogi helyzete 43 IV. Fejezet A TULAJDONJOG TELJESSÉGÉNEK ELMÉLETÉRŐL. A MAGÁNJOGIAS ÉS A NEM MAGÁNJOGIAS KORLÁTOZÁSOKRÓL 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom