Balics Lajos: A kereszténység története hazánk mai területén a magyarok letelepedéséig (Budapest, 1901)

A KERESZTÉNYSÉG TÖRTÉNETE HAZÁNK MAI TERÜLETÉN A MAGYAROK LETELEPEDÉSÉIG. IRTA DR BALICS LAJOS. ÁGY BUDAPEST. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA. I9OI. Ára 7 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom