Bálint József et al. (szerk.): Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatos könyve (Budapest, 1986)

LOYOLAI SZENT IGNÁC, teljes nevén Iftigo López de Ofiaz у Loyola 1491-ben született baszk földön. Mint hazáját sze­rető nemes ember, katonaként kezdte pá­lyafutását, de Pamplona ostrománál 1521-ben súlyosan megsérült, egy ágyú­golyó találta el, s széttört lábbal, életve­szélyes állapotban kórházba került. A be­tegágyon a szentek életének az olvasása segítette hozzá a teljes, benső megtérés­hez. Ez azonban - a közhiedelemmel el­lentétben - nem máról-holnapra hirtelen történt, hanem sok imádság, elmélkedés és sok évi lelki fegyelmezés és küzdelem árán. Hosszantartó gyógyulása után a Barcelona melletti Montserratba zarán­dokolt, s ott megtisztult lélekkel a Ma­donnának ajánlotta fel kardját, lemondva katonai karrieijéről és a földi dicsőségről. Montserrat közelében Manresa egyik kis templomában érte az első nagy lelki él-

Next