Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd (Budapest, 1989)

BÁLINT SÁNDOR (1904-1980) Jelen munka az esztendő szakrális hagyományvilágáról szóló, negyed- félezer gépelt oldalra tehető kézira­tunknak kiemelt, de szervesen össze­tartozó része: az egyházi év legna­gyobb ünnepeihez, lényegében tehát a Jézus evangéliumi életétől ihletett' ünneplő hagyománynak, családi de- vociónak és közösségi, társadalmi kultusznak, továbbá a mindennapi élet liturgikus eredetű (paralitur- gikus) képzetkörének áttekintése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom