Bán Aladár: Áhitat szárnyain. Himnuszok és egyéb vallásos költemények (Budapest, 1900)

áhítat szárnyain HIMNUSZOK ÉS EGYÉB VALLÁSOS KÖLTEMÉNYEK BAN ALAJÁR Akantisz V. rajza­ivat. BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA

Next