Bán Aladár: Áhitat szárnyain. Himnuszok és egyéb vallásos költemények (Budapest, 1900)

Next