Bánk József: Kánoni jog 1. Bevezetés a kánoni jogba. A kánoni jog forrásai. Személyi jog (Budapest, 1960)

Nihil obstat Dr. Nicolaus Töttösy censor adioecesanus Nr. 1821 Imprimatur. Strigonii, die 17 Julii a. 1959 Dr. Arthurius Schwarz-Eggenhofer vicarius generalis Minden jog fenntartva, beleértve a bárminemű eljárással való sokszorosítás jogát is. A kiadásért felelős: Esty Miklós delegált adminisztrátor 61—4819 Pécsi Szikra Nyomda Fv.: Melles Rezső

Next