Barabás György: Földrajz a vasvármegyei népiskolák III., IV., V. és VI. osztálya számára (Budapest, 1907)

FÖLDRAJZ A VASVÁRMEGYEI NÉPISKOLÁK III., IV., V. ÉS VI. OSZTÁLYA SZÁMÁRA. IRTA BARABÁS GYÖRGY A SÍKVÁRI KIRÁLYI HEItCEGI FIÚISKOLÁNÁL IGAZGATÓTAN [TÓ, A «SZOMBATHELYEGYHÁZM. K. K. TANÍTÓEGYESÜLET» ELNÖKE. Tizenkettedik álnézett kiadás. 6C ezredik példány. Vasvármegye térképével. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSUL AT

Next