Bárány Ignácz (szerk.): Ötödik olvasókönyv. A katholikus népiskolák ötödik és hatodik osztálya számára (Budapest, 1891)

Next