Baranyay Jusztin: A törvényértelmezés alapproblémája a C. I. C.-ben (Budapest, 1941)

A TÖRVÉNYÉRTELMEZÉS ALAPPROBLÉMÁJA A C.LC.-BEN IRTA DR BARANYAY JUSZTIN Különlenyomat a Notter Antal Emlékkönyv-bői Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről Szerkesztette: Angyal Pál, Baranyay Jusztin, Móra Mihály . V - U­BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1941

Next