Barnabás: A kassai vértanúk élete és halála - Népiratkák 202. (Budapest, 1904)

A KATIIOUIUTS MAGYAR NÉP LELKI ÉPÜLÉSÉRE , ■ —• IRTA BARNABÁS. Б iу -ff Ä- Л A SZENT-TSVVaN-TARSULAT kiad а”а Г 9 04. ' л Könyvtári állományból TI С 7 irrt • / / / UrnllU i A KASSAI VÉRTANÚK ÉLETE ÉS HALÁLA.

Next