Bartha József: A Toldi-monda. Irodalomtörténeti tanulmány - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből (Budapest, 1899)

A TOLD I MON DA. IEODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁXY. IRTA BARTHA JÓZSEF dr. Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és Írod. Osztályának 1898. november 23-án tartott ülésében. BUDAPEST, 1899. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom