Bartha József: Magyar nyelvtan mondattani alapon. Közép- és polgári iskolák I. és II. osztálya számára (Budapest, 1905)

Engedélyezve a nmeit, vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 3128-1905. sz, rendeletével. MAGYAR NYELVTAN MONDATTANI ALAPON KÖZÉP- ÉS POLGÁRI ISKOLÁK I. ÉS II. OSZTÁLYA SZÁMÁRA IRTA BARTHA JÓZSEF dr. ÁLLAMI FŐGIMN. TANÁR Harmadik kiadás BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1905. Ára 1 korona 20 fillér.

Next