Bata Joákim - Zádor Jenő: Földrajzi alapfogalmak. Hajdú vármegye és Debreczen szabad királyi város rövid földrajza. A hajdúvármegyei magyar tanításnyelvű római katholikus népiskolák III. osztálya számára a tanterv szerint (Budapest, 1912)

Next