Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet (Budapest, 1916)

Dr. frokászka Ottokár püspök efőszauáuaf V-4Í. •• ’ >­Őza JbátAory TCándorné

Next